Tražili ste: Fudbalski Savez Srbije

Fudbalski savez Srbije uputo je javni poziv za prikupljanje obavezujućih ponuda za nabavku odnosno kupovinu poslovne zgrade. Kako je navedeno…

Propisi valjda važe za sve ili se primenjuju selektivno. UEFA u ovom ciklusu takmičenja, izgleda samo rigorozno kažnjava FS Srbije.…